Līgo, Jāņu tautasdziesmas, pantiņi

Daži raksturvārdi (birkas):Āboliņš, Alu, Alus, Bērni, Bite, Jānis, Jāņa diena, Kroņi, Kumeliņš, Līgo, Māte, Meži, Neguļam, Ozols, Paparde, Pļava, Pušķot, Saule, Siers, Tēvs, Uguns, Vainadziņš, Vakars, Ziedi


Paparde

Kas redzēja Jāņu nakti
Papardīti uzziedam,
Tas līgoja cauru gadu
Kā Jānīts vakarā. 76
Papardīte izziedēja
Pašā Jāņu naksniņā;
No tālienes puiši nāca
Papardītes lūkoties. 77
Papardīte, lēdzirknīte,
Tā ir lielā Jāņa zāle. 67
Santenītes, magonītes
Jaunu meitu Jāņa zāles;
Asi dadži, sīkas nātres
Jaunu zēnu Jāņa zāles;
Papardītes, vībotnītes
Vecu ļaužu Jāņa zāles. 63
Visa bija Jāņa zāle,
Ko rauj Jāņa vakarā;
Papardīte, tā nebija
Tai ziediņi neziedēja. 70
Visa laba Jāņa zāle,
Ko rauj Jāņa vakarā:
Vībotnīte, papardīte,
Sarkanajis āboliņš. 69
Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Tā ziedēja Jāņa nakti,
Zelta miglu miglodama. 71
Visas puķes noziedējšas,
Papardīte neziedējse;
Tā ziedēja Jāņa nakti
Sudrabiņa ziediņiem. 72

Virtual Photo Gallery

Tautasdziesmu autors — Tauta.

Priecīgus Līgo svētkus!

Jāņu vainags

Vietni sakārtoja un uzkodēja: © 2010 — 2014 BlackHalt.

››› Uz mobilo lapu.